Opbrengst

De voorbije jaren is gebleken dat de opbrengst van de Blue Run 4autism de kosten van de organisatie en het voorbereidend werk covert en ons niet zoveel extra middelen geeft. De organisatie van zo’n evenement is alleen maar mogelijk dankzij de materiële steun van enkele sponsors en vooral dankzij de vaak gratis inzet van de vele vrijwilligers. We kunnen nooit genoeg dankbaar zijn voor al die steun!

Toch wil Vlaamse Vereniging Autisme de Blue Run 4autism blijven organiseren omdat we merken dat we heel wat in beweging zetten door mensen met autisme, hun ouders, partner, families op al wandelend en lopend samen te brengen.

We hoorden heel wat mooie verhalen van families die oorspronkelijk alleen kwamen. Na hun eerste deelname zijn ze zo enthousiast en blij om dit te kunnen delen, dat hun groepje Blue Runners jaarlijks uitbreidt. De Blue Run maakt het voor hen immers mogelijk om hun verhaal te delen met hun omgeving en netwerk. De Blue Run brengt mensen op een ontspannen manier samen en laat hen ook in contact komen met andere mensen met en ook zonder autisme.

Jaarlijks merken we ook dat onze vrijwilligers heel veel energie halen uit de Blue Run 4autism. Ze ontmoeten elkaar nog eens op een ongedwongen manier, ze genieten ervan om mensen te kunnen helpen, om aanwezig te zijn, om actief iets te kunnen doen.

Het verbindend effect van de Blue Run 4autism is voor onze vereniging daarom veel belangrijker geworden dan het doel om hier mee fondsen op te halen.

Dat neemt niet weg dat elke extra euro die de Blue Run 4autism opbrengt, goed wordt besteed.
Hieronder vind je enkele van onze initiatieven waarvoor wij jaarlijks werkingsmiddelen nodig hebben.

  • Elk telefoontje aan de Autismetelefoon kost VVA gemiddeld 8 euro. Onze vrijwilligers deden het voorbije jaar iets meer dan 1200 gesprekken.
  • Elk gratis Infopakket kost VVA ongeveer 5 euro. We verstuurden er dit jaar iets meer dan 1000.
  • We organiseerden 88 Inleefsessies, 20 Infohuizen in Antwerpen, Gent en Antwerpen, iets meer dan 200 activiteiten in onze regio’s met hulp van onze regioverantwoordelijken,… met de bijhorende kosten voor de organisatie, de planning, voor de huur van lokalen, voor het boeken van sprekers, voor het drukwerk, het versturen van flyers en affiches naar organisaties, scholen, diagnosecentra in Vlaanderen, het online bekend maken van onze activiteiten…

Kan je er zelf niet bij zijn, maar wil je ons wel een duwtje in de rug geven? Dan is jouw gift altijd welkom! Je kan een gift met overschrijving doen op het algemene VVA-rekeningnummer BE62 – 0012 3812 3861 met vermelding “Ik geef een rondje voor autisme”.

Elke persoon die een gift van ten minste 40€ overmaakt, krijgt het jaar erna in maart automatisch een fiscaal attest toegestuurd.